Wypowiedzenia w iAgent24®

Wygenerujesz wypowiedzenie OC ppm lub rolne

Opis wszystkich zmian w wersji 22.3

Obsługa wiadomości

 • Dodano nowy moduł „Obsługa wiadomości”, który umożliwia przygotowywanie szablonów wiadomości i dokumentów oraz kompleksową obsługę i raportowanie wiadomości.
 • W szablonach e-mail pojawiła się możliwość dodawania załączników.
 • Usprawniono proces wysyłania wiadomości seryjnych. Można zlecić wysyłkę i wykonywać w trakcie inne czynności, a następnie powrócić do wysyłki.
 • Szablony dokumentów można tworzyć w formacie Microsoft Word (DOCX).
 • Można przygotowywać prywatne szablony, które są dostępne tylko w Twojej agencji (strukturze).

Terminarz

 • Aplikacja automatycznie zamyka terminy dotyczące końca polis rozwiązanych.
 • W opisie pojazdu w propozycjach terminów polis do wznowienia pojawia się słowo „FINANSOWANIE” jeśli pojazd jest przedmiotem leasingu lub kredytu.

Klienci

 • Dodano datę uzyskania prawa jazdy przez Klienta.

Polisy

 • Dodano możliwość dołączania skanu APK do polisy lub zaznaczenia, że APK wykonano w systemie zewnętrznym („APK w systemie sprzedażowym TU”).
 • Wraz z rejestracją daty rozwiązania polisy aplikacja automatycznie zapisuje datę rozwiązania w aneksach dotyczących tej polisy.
 • W panelu polisy dodano nowy region „Wiadomości dotyczące polisy”.

Pojazdy

 • Podczas dodawania pojazdu do polisy umożliwiono zaznaczenie czy pojazd jest przedmiotem leasingu lub kredytowania. Informacja ta jest wyświetlana w opisie pojazdu w terminarzu, na listach polis i na raportach.

Rozliczenia

Zestawienia operacji pośrednika

 • Dodano kolumny z informacją o rozliczeniu operacji pośrednika do TU.

Raporty

Raport polis

 • Nowe kryterium „APK” umożliwia generowanie raportu polis, dla których brak informacji o wykonanej analizie potrzeb Klienta.

Prowizje

 • Uproszczono zasadę mapowania pośrednika podczas wczytywania zestawień prowizyjnych z TU: pośrednik mapowany jest domyślnie na podstawie imienia i nazwiska pośrednika lub numeru PESEL.
 • Raporty prowizyjne prezentują pełną nazwę pośrednika zamiast nazwy skróconej.

Administrowanie pośrednikami

 • Dopuszczono powtarzanie się numerów NIP i REGON w rejestrze pośredników.
 • Umożliwiono dodawanie informacji o szkoleniach IDD przeprowadzonych przez TU, z którymi pośrednik nie współpracuje.
 • Umożliwiono sortowanie i filtrowanie wiadomości w panelu pośrednika.

Użytkownicy i ustawienia

 • Moduł „Użytkownicy i ustawienia” przeniesiono z nagłówka do lewego menu aplikacji.