Wersja 22.2

 • Zmodernizowany moduł rozliczeń prowizyjnych,
 • Wczytywanie wyciągów bankowych.

Opis wszystkich zmian w wersji 22.2

Terminarz

 • Aplikacja nie generuje propozycji przypomnień o terminach płatności pierwszych rat do polis.

Polisy

Panel polisy

 • Dodano informację o płatnościach do polisy (poniżej harmonogramu rat).
 • Dodano listę terminów dotyczących polisy z możliwością ich zmieniania.

Raporty

Raport polis do wznowienia

 • Dodano kolumny z właścicielem terminu i pośrednikiem, któremu przydzielono termin.
 • Umożliwiono filtrowanie w kolumnie terminarz KONIEC POLISY.

Rozliczenia

Wyciągi bankowe

 • Umożliwiono wczytywanie wyciągów bankowych wraz z księgowaniem przelewów za Zestawienia operacji pośrednika.

Prowizje

Wczytywanie zestawień prowizyjnych

 • Zoptymalizowano wczytywanie dużych plików Excel (.xlsx) i CSV.

Kalkulator prowizyjny

 • Umożliwiono ukrywanie rozliczeń prowizyjnych, które różnych względów nie powinny być ujęte na liście raportów prowizyjnych pośredników.
 • Umożliwiono filtrowanie błędów rozliczenia prowizyjnego.

Raport prowizyjny zbiorczy

 • Zoptymalizowano wykonywanie raportu.
 • Dodano nowe kolumny z informacją o przełożonym pośrednika na datę parametru biznesowego.

Raport prowizyjny pośrednika

 • Nowy, czytelny układ raportu.
 • Umożliwiono wygodne pobieranie raportu do pliku w formacie Excel (.xlsx) lub PDF.

Administrowanie pośrednikami

Raport parametrów biznesowych

 • STAWKI PROWIZYJNE POŚREDNIKA – raport wszystkich parametrów biznesowych dotyczących wybranego pośrednika: parametry biznesowe pośrednika, parametry biznesowe umów prowizyjnych pośrednika, parametry biznesowe splitów prowizyjnych pośrednika.
 • PARAMETRY BIZNESOWE POŚREDNIKÓW – raport parametrów biznesowych zdefiniowanych w Panelu Pośrednika.
 • PARAMETRY BIZNESOWE UMÓW PROWIZYJNYCH – raport parametrów biznesowych zdefiniowanych w umowach prowizyjnych.
 • PARAMETRY BIZNESOWE SPLITÓW PROWIZYJNYCH – raport parametrów biznesowych zdefiniowanych w splitach prowizyjnych.
 • POŚREDNICY W UMOWACH PROWIZYJNYCH – raport pośredników w poszczególnych umowach prowizyjnych wraz z okresami przynależności do umowy prowizyjnej.

Zmienianie parametrów biznesowych

 • Dodano osobny moduł (do tej pory był on częścią Raportu parametrów biznesowych) umożliwiający masowe zmienianie parametrów biznesowych.