APK w iAgent24®

Przeprowadzisz APK w formie papierowej, elektronicznej lub hybrydowej.

Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb i wymagań Klienta (APK), to obowiązek każdego agenta na etapie poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia zawieranej za pośrednictwem agenta. Celem funkcjonalności APK w systemie iAgent24® jest dostarczenie agentowi narzędzia do przeprowadzenia APK w sposób chroniący jego interes.

W podstawowej funkcjonalności system umożliwia przeprowadzanie APK w formie PAPIEROWEJ, tzn. po wprowadzeniu do systemu udzielonych przez Klienta informacji można pobrać wygenerowany dokument oświadczenia APK, który po wydrukowaniu i podpisaniu przez Klienta należy wczytać do systemu. Wczytany skan widoczny jest w rekordzie APK oraz w Panelu polisy, z którą powiązane jest APK.

Rozszerzeniem powyższej funkcjonalności jest przeprowadzanie APK w formie mieszanej (HYBRYDOWEJ), tzn. oświadczenie APK ma nadal formę papierową, ale Klient może otrzymać wysłany z systemu komplet dokumentów na swój adres e-mail. Treść oświadczenia jest dostosowana do tej formy przeprowadzenia APK.

Kolejną formą przeprowadzenia APK jest forma ELEKTRONICZNA. Klient jest obsługiwany zdalnie (np. przez telefon), użytkownik rejestruje udzielone przez Klienta informacje następnie wysyła do Klienta wiadomość e-mail z łączem do strony internetowej zawierającej udzielone informacje, wymagane dokumenty oraz przycisk do potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Po kliknięciu przez Klienta w łącze system potwierdza tożsamość Klienta i otwiera stronę z APK. Klient akceptuje zgodność przeprowadzonego APK zaznaczając wymagane pola i klikając w przycisk „Potwierdzam”. Dokument PDF potwierdzający akceptację Klienta jest do pobrania w rekordzie APK oraz w „Panelu Polisy”, z którą powiązane jest APK.

Pobierz instrukcję użytkownika modułu APK.

Zobacz film instruktażowy jak przeprowadzić APK w formie elektronicznej.

Pobierz instrukcję do konfiguracji modułu APK.

Zobacz film instruktażowy jak skonfigurować moduł APK.