Wersja 21.3

 • Sprawdzanie obowiązku szkoleń zawodowych (IDD),
 • Składnie wniosków online przez agentów,
 • Nowy moduł raportowania,
 • Wbudowany w iAgent24 podgląd załączników,
 • Ulepszony podgląd wiadomości e-mail wysyłanych z iAgent24.

Opis wszystkich zmian w wersji 21.3

Panel Agenta

 • Nowa zakładka Wnioski(2) umożliwia składanie wniosków online przez agentów (wniosek o zmianę danych teleadresowych, składanie dokumentów w formie elektronicznej) oraz podgląd statusów złożonych wniosków.
 • Biuro powiadamiane jest e-mailem o nowych wnioskach(2).

Raporty

 • Wybrane raporty wykonujemy teraz w tle aplikacji iAgent24.
 • Możesz zaczekać na ukończenie raportu lub kontynuować pracę w programie i wrócić do raportu w dogodnym momencie.
 • Po wylogowaniu się konieczne jest ponowne wykonanie raportu.

Raport polis

 • Zbudowaliśmy od zera „Raport polis”.
 • Zastąpił on „Raport sprzedanych polis” i „Więcej kryteriów” w module Polisy.
 • Kryteria raportu pozwalają m.in. na wyfiltrowanie polis z brakującymi skanami oraz polis nierozliczonych z pośrednikiem lub do towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Przeczytaj w pomocy do modułu Polisy jak wykorzystać ten raport do znajdowania polis.

Raport wpłat

 • Dodaliśmy nowy raport wpłat do polis.
 • Kryteria raportu pozwalają m.in. na wyfiltrowanie wpłat nierozliczonych z pośrednikiem lub do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Raport polis bez wpłat

 • Rozszerzyliśmy kryterium dla raportowanego okresu:
  – DATA DODANIA polisy do iAgent24,
  – DATA WYSTAWIENIA polisy.

Raport rat

 • Dodaliśmy nowe kryterium „Rodzaj raportu”:
  – RATY OCZEKIWANE,
  – RATY NIEOPŁACONE,
  – RATY NIEROZLICZONE PRZEZ TU.
 • Wynik raportu uzupełniliśmy o informację o zgodach klienta oraz ostatnio wysłanych wiadomościch SMS i e-mail.

Klienci

 • Dodano nowe pole „Nazwisko rodowe”.
 • W kolumnie „Polisy aktywne” prezentowana jest teraz liczba polis aktywnych z możliwością filtrowania.

Polisy

 • Rozszerzono informacje obsługowe o polisie wyświetlane w Panelu polisy. Więcej o kategoriach wyświetlanych informacji obsługowych przeczytasz w pomocy dla Panelu polisy w iAgent24.

Dokumenty rejestrowane

 • Nowy rodzaj dokumentu: „Analiza Potrzeb Klienta”.

W szczegółach zestawienia dodano przycisk Wersja do druku. Kliknięcie w przycisk otwiera stronę ze szczegółami zestawienia w formacie dostosowanym do wydruku.

Administrowanie pośrednikami

Zarządzanie wypełnieniem obowiązku szkoleń zawodowych (IDD)(1)

 • Umożliwiono rejestrowanie liczby godzin szkoleń zawodowych wynikających z rozporządzenia IDD.
 • W Panelu agenta umożliwiono agentom składanie dokumentów w formie elektronicznej potwierdzających odbycie szkoleń obowiązkowych.
 • Nowy Raport szkoleń IDD pozwala monitorować wywiązywanie się agentów z obowiązku szkoleń oraz umożliwia pobierania wielu dokumentów w formie elektronicznej potwierdzających odbycie szkolenia do jednego pliku ZIP celem przekazania ich do towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Na zakładce Panel pośrednika \ Dokumenty dodano predefiniowany raport interaktywny „Analiza obowiązkowych szkoleń (IDD)”.

Raport dokumentów dotyczących współpracy z pośrednikiem(1)

 • Dodano kolumny z numerami telefonów i adresem e-mail pośrednika.
 • Dodano możliwość odfiltrowania raportu zbiorem numerów PESEL.
 • Dodano możliwość pobrania wielu załączników do jednego pliku ZIP.

Wnioski(2)

 • W Panelu agenta umożliwiono składanie wniosków online (wniosek o zmianę danych lub załączanie dokumentów w formie elektronicznej).
 • Biuro informowane jest e-mailem o złożonym przez agenta wniosku.
 • Umożliwono zarządzanie złożonymi wnioskami: zmianę statusu, zarejestrowanie informacji w Panelu pośrednika na podstawie wniosku.
 • Agent informowany jest e-mailem o zmianie statusu wniosku.

Lista pośredników

 • Zmiana w kryteriach wyszukania: wybór Grupuj według agencji zwraca całą strukturę agenta również gdy jedna z jego OFWCA spełnia kryteria wyszukania.
 • Na zakładce Panel pośrednika \ Dokumenty(1) dodano możliwość automatycznej wysyłki notyfikacji e-mail o dostarczeniu dokumentu w wersji elektronicznej lub brakujących dokumentach od agenta.

Korespondencja seryjna

 • Umożliwiono dodawanie dodatkowych adresatów wiadomości wybranych z listy pośredników.

Raport parametrów biznesowych

 • Przyśpieszono wykonywanie raportu.
 • Rozszerzono kryteria raportu, które obejmują teraz również „Splity prowizyjne”.

(1) Wymagana licencja dodatkowa „Licencjonowanie”.
(2) Wymagana licencja dodatkowa „Wnioskowanie online”.