Wersja 21.2

Usprawnienia w modułach:

 • Klienci,
 • Rozliczenia,
 • Raporty,
 • Prowizje,
 • Adminiastrowanie pośrednikami.

Panel Agenta

Zakładka Newsy

 • Umożliwiono publikowanie Newsów w wybranych strukturach pośredników. Dzięki tej funkcji Dyrektorzy i Managerowie mogą redagować i publikować Newsy, które adresowane są do agentów pod ich opieką.

Klienci

Lista Klientów

 • Dodano kolumnę Inne dane teleadresowe. Ikona w tej kolumnie oznacza, że inny pośrednik z twojej struktury zarejestrował dane teleadresowe Klienta. Dane te możesz zobaczyć w Panelu Klienta klikając w przycisk Pokaż inne adresy.

Panel Klienta

 • Dodano nowe pole KRS.
 • Dodano przycisk Pokaż inne adresy. Po kliknięciu możesz zobaczyć dane teleadresowe wprowadzone przez innych pośredników twojej struktury. Wymagane jest do tego uprawnienie Klienci – dostęp do danych teleadr. struktury.
 • Dodano przycisk Generuj wypowiedzenie. Po kliknięciu w przycisk można wygenerować wypowiedzenie ubezpieczenia na podstawie jednego z predefiniowanych szablonów i danych wprowadzonych do iAgent24. Aplikacja umożliwia dołączenie skanu podpisanego przez Klienta dokumentu wypowiedzenia i zapisanie go w module Dokumenty rejestrowane oraz opcjonalnie wysłanie na adres e–mail towarzystwa ubezpieczeniowego.Przycisk Generuj wypowiedzenie dostępny jest również w module Dokumenmty rejestrowane oraz w module Polisy \ Panel polisy.

Rozliczenia

Zestawienia operacji pośrednika

 • W szczegółach zestawienia dodano przycisk Wersja do druku. Kliknięcie w przycisk otwiera stronę ze szczegółami zestawienia w formacie dostosowanym do wydruku.

Zestawienia operacji biura

 • Dodano możliwość podania okresu, którego dotyczy zestawienie. Polisy, wpłaty i dokumenty rejestrowane dodawane do zestawienia mogą być filtrowane na podstawie wprowadzonego okresu.
 • Podczas dodawania polisy do zestawienia aplikacja informuje o istniejącej wpłacie klienta do dodania do zestawienia.
 • W szczegółach zestawienia dodano przycisk Wersja do druku. Kliknięcie w przycisk otwiera stronę ze szczegółami zestawienia w formacie dostosowanym do wydruku.

Raporty

Raport sprzedanych polis

 • Dodano kryterium raportu według daty dodania polisy do iAgent24.
 • Dodano prezentowanie przypisu dla polis życiowych (Data przypisu polisy: „Data raty (TYLKO ŻYCIOWE)”.

Raport przypisu, Raport dynamiki przypisu

 • Dodano kolumnę Status pośrednika.

Prowizje

Raport prowizyjny zbiorczy

 • Dodano kolumny Parametr biznesowy i Opis parametru.

Administrowanie pośrednikami

Lista Pośredników

 • Przywrócono sposób znajdowania pośredników z przedostatniej wersji:
  jedno pole do wprowadzenia szukanej frazy oraz przełącznik Grupuj według agencji, który umożliwia wyświetlenie wszystkich OFWCA agenta spełniającego kryterium wyszukania.
 • Dodano kolumnę Statusy współpracy z TU.
 • Dodano kolumnę Nazwisko i imię (domyśnie ukryta).

Wysyłanie wiadomości e-mail do pośredników

 • Dodano możliwość wysłania e-mail do wiadomości Dyrektora i/lub Eksperta

Zakładka Panel pośrednika \ Dokumenty dot. współpracy

 • Dodano przycisk Dodaj kilka dokumentów umożliwiający dodanie kilku dokumentów na raz.

Raport dokumentów dot. współpracy

 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail i SMS o brakujących. W tym celu dodano nowy rodzaj wiadomości MONIT O DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW i znacznik [[POSREDNIK.Dokumenty]].

Raport statusów współpracy z towarzystami ubezpieczeniowymi

 • Dodano kolumnę Nazwisko i imię.

Raport błędów struktury

 • Dodano wykrywanie cykli w hierarchii podległości.
 • Dodano wykrywanie powtarzających się ról w hierarchii podległości.

Korespondencja seryjna

 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości SMS.