Wersja 22.1

 • Uzupełnianie danych firm na podstawie Bazy REGON podmiotów gospodarki narodowej,
 • Usprawnienia w terminarzu,
 • Usprawnienia w importowaniu zestawień prowizyjnych z towarzystw ubezpieczeniowych,
 • Inne usprawnienia.

Opis wszystkich zmian w wersji 22.1

Terminarz

 • Zmieniono kryteria filtrowania terminów, poprawiono czytelność filtrów, filtry są teraz stosowane niezależnie, co poprawia wydajność filtrowania.
 • W terminie umożliwiono wskazywanie pośrednika, którego dotyczy termin, np. jest to pośrednik, którego wspieramy podczas ofertowania.
 • W terminarzu wyświetlają się terminy urodzin pośredników. Na ekranie startowym w sekcji Urodziny zliczają się terminy urodzin pośredników i Klientów.
 • Na liście terminów dodano kolumnę z kwotą przypisu polisy.
 • W terminie umożliwiono wpisywanie w dedykowanych w tym celu polach numeru polisy i kwoty przypisu. Informacje te są następnie widoczne w kolumnach listy terminów i w kalendarzu.

Klienci

Dodawanie Klienta

 • Dodano możliwość uzupełniania danych firmy na podstawie wyszukania w bazie REGON podmiotów gospodarki narodowej.

Panel Klienta

 • W sekcji Grupa Klientów dodano przycisk umożliwiający wyświetlenie wszystkich polis dla całej grupy.
 • Wyświetlono pełną nazwę Klienta w celu ułatwienia kopiowania jej do schowka.
 • Poprawiono dekodowanie daty urodzenia z numeru PESEL przy różnych ustawieniach językowych przeglądarek.
 • Wyświetlono więcej informacji o pojeździe.
 • Zmieniono domyślną kolejność kolumn listy polis:
  – najpierw informacja o polisie,
  – następnie informacja o kontynuacji polisy,
  – na koniec informacja o terminach dotyczących polisy i wysłanych wiadomościach e-mail / SMS.
 • Umożliwiono filtrowanie listy polis po kolumnie Status.
 • Na przycisku do zmieniania terminu na liście polis wyświetlono ikony statusu terminu i flagi terminu.
 • Kolumny z datami wysłanej wiadomości e-mail i SMS na liście polis zawierają godziny z możliwością sortowania i filtrowania.

Polisy

Lista polis

 • Przywrócono możliwość szukania po fragmencie tekstu w polu uwagi do polisy.

Panel polisy

 • Informacja o istniejącej wpłacie do polisy już na etapie wyboru formy płatności podczas dodawania polisy do systemu.
 • Wyświetlono więcej informacji o pojeździe w Panelu Polisy.

Raporty

Raport polis do wznowienia i Raport polis niewznowionych

 • Dodano kolumnę z uwagami do polisy.

Raport wpłat

 • Dodano kolumnę z agentem pośrednika przyjmującego wpłatę.

Rozliczenia

Operacje finansowe

 • Lista wyboru numerów zestawień podczas dodawania operacji finansowej jest teraz posortowana najpierw po zestawieniach niezbilansowanych następnie zbilansowanych. Dodatkowo dodano do niej kolumnę ze statusem zestawienia.

Prowizje

Wczytywanie zestawień prowizyjnych

 • Można skonfigurować osobną kolumnę z nazwą Klienta.
 • Można skonfigurować import kodu produktu tylko dla celów informacyjnych na przykład dla agentów rozliczających procent kwoty prowizji z TU.

Rejestr danych prowizyjnych

 • Nowy czytelniejszy układ kolumn. Nowa kolumna ze statusem „Do przeliczenia” przez kalkulator prowizyjny.
 • Dodanie możliwości filtrowania miesiącem danych prowizyjnych.
 • Usprawnienie znajdowania przyczyn błędów zgłaszanych przez kalkulator prowizyjny: filtr danych dotyczących struktury pośrednika, filtr danych do przeliczenia.

Administrowanie pośrednikami

Lista pośredników

 • W kryteriach wyszukania podstawowego można szukać po kodzie lub fragmencie kodu pośrednika w towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • Można filtrować listę po kolumnach Status i Rola.

Panel pośrednika: Dokumenty dotyczące współpracy

 • Wyłączono podpowiadanie Poinformuj Agenta podczas zmieniania informacji o dokumencie.

Korespondencja seryjna

 • Nowy znacznik POSREDNIK.Miejscowosc biura agenta.