Nowa wersja 2019.2

Udostępniliśmy aktualizację systemu iAgent24® do wersji 2019.2.
Nasi klienci korzystający z iAgent24® w chmurze na bieżąco otrzymywali kolejne usprawnienia systemu bez konieczności oczekiwania na końcową wersję 2019.2.
Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi w chmurze!

Nowa wersja 2019.2 zawiera usprawnienia w następujących obszarach:

  Najważniejsze zmiany:

 • Wsparcie dla rozliczeń skanów polis, dokumentacji fotograficznej i wypowiedzeń umów,
 • Usprawnienia w obszarze Umów generalnych Klienta,
 • Zmiana widoczności polis: widoczność polis pośrednika nie zależy od zarejestrowanej współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • Nowe dymki z listami polis i listami załączników,
 • Wysyłanie maili za pomocą klienta poczty elektronicznej (Poczta Windows, Outlook, itp.),
 • Nowe uprawnienie do dodawania załączników do Klienta,
 • Nowe uprawnienie do dodawania załączników do polis i pojazdów.

Nowa wersja 2019.1

Udostępniliśmy aktualizację systemu iAgent24® do wersji 2019.1.
Nasi klienci korzystający z iAgent24® w chmurze na bieżąco otrzymywali kolejne usprawnienia systemu bez konieczności oczekiwania na końcową wersję 2019.1.
Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi w chmurze!

Nowa wersja 2019.1, zawiera i usprawnienia w następujących modułach:

 • Klienci,
 • Polisy,
 • Pojazdy,
 • Rozliczenia,
 • Raporty,
 • Prowizje,
 • Pośrednicy,
 • CRM,
 • CMS,
 • Definicje,
 • Użytkownicy.

iAgent24® w chmurze

Z dniem 1 stycznia 2019 r. do naszej oferty włączyliśmy serwis iAgent24® Cloud oparty na rozwiązaniach Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Cloud Platform. Dostarczenie naszym Klientom rozwiązania w chmurze, spełni wszystkie ich wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony danych i zgodności…

Nowa wersja 2018.2 (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) określane popularnie jako „RODO”. Udostępniliśmy wersję iAgent24® zgodną z zasadami przetwarzanie danych osobowych określonymi przez „RODO” oraz wspierającą administratora w wypełnianiu praw osób, których dane są…