Wersja 23.2

Pracuj z przyśpieszonymi i czytelniejszymi stronami modułów klienci i polisy.

Panel agenta

  • Zdefiniuj zbiór dokumentów agencyjnych.
  • Dodaj kartę produktu / OWU do bazy wiedzy.

Moduł APK

  • Automatycznie dodawaj potrzebne dokumenty na ścieżce tworzenia APK.
  • Wskaż nowy rodzaj dokumentu „Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym”.

Moduł Administrowanie

  • Skorzystaj z nowych kryteriów w raporcie statusów pośredników.
  • Wygodniej i szybciej wyszukuj pośredników.
  • Zarejestruj upoważnienie OFWCA w załącznikach wybranego pośrednika.
  • Twórz plany sprzedażowe i wykorzystuj je dodając parametry biznesowe.