Wersja 23.1

Rozlicz sprawniej prowizję swoich agentów. Wykonaj raport prowizji netto.

Moduł prowizje

 • Rozliczaj jednym importem prowizję z multiagencji, w której sprzedajesz polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Wykorzystaj opcję „Niestandardowy numer polisy” podczas importu prowizji np. z PZU i UNIQA.
 • Eksportuj i importuj konfiguracje importu prowizji.
 • Zarządzaj konfiguracjami importu prowizji bezpośrednio z zakładki „Importowanie prowizji” – dodawaj, zmieniaj i usuwaj konfiguracje.
 • Nadawaj nazwy rozliczeniom w zakładce „Kalkulator prowizyjny”.
 • Pomijaj korekty wcześniejszych rozliczeń w „Raporcie prowizyjnym zbiorczym”.
 • Korzystaj z poprawionego wyglądu i działania listy w zakładce „Rejestr danych prowizyjnych”.
 • Zmieniaj uwagi do danych prowizyjnych i wymuszaj przeliczenie prowizji dla wybranych polis.

Raport prowizji netto

Wykonaj raport prowizji agencji pomniejszonej o kwotę prowizji rozliczonej agentom.

Raport zwraca:

 • kwotę prowizji agencji („Prowizja brutto”),
 • sumę kwot prowizji rozliczonej agentom („Prowizja pośredników”),
 • kwotę prowizji agencji pomniejszoną o sumę kwot prowizji rozliczonej agentom („Prowizja netto”).

Usprawnienie w APK

 • Klient firmowy z wprowadzonym NIP loguje się tym numerem podczas potwierdzania APK w wersji elektronicznej lub pobierania załączników do APK w wersji hybrydowej.

Panel klienta

 • Przewijaj ekran korzystając z nawigacji po danych klienta.
 • Wygodnie zarządzaj grupą klientów.
 • Wyświetlaj listę polis dla całej grupy klientów.
 • Kliknij w „Przewodnik”, aby poznać inne zmiany w panelu klienta.

Panel agenta

 • Tekst leadu newsa nie jest od teraz wymagany.
 • Ukrywaj bazy wiedzy dotyczące wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Na zakładce „Dostępy do TU” wyświetlono łącza do pobrania pełnomocnictw i ukryto kolumnę z uwagami.
 • Ukrywaj wybrane „loginy” do portali towarzystw ubezpieczeniowych.

Wysyłka wiadomości e-mail

 • Udostępnij swoim agentom wysyłanie wiadomości ze wspólnego adresu e-mail agencji.

Terminarz

 • Rejestruj datę przydzielenia terminu.
 • Filtruj terminy po dacie przydzielenia terminów.

Raport dynamiki przypisu

 • Wykonaj raport dynamiki przypisu uwzględniający nowy przypis. Do tej pory nowy przypis był pomijany w raporcie dynamiki przypisu.