Wersja 23.3

Sprawniej rejestruj i obsługuj APK.

Moduł APK

 • Rejestruj APK na jednym ekranie.
 • Przeprowadzaj APK zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
 • Korzystaj z szybkiej obsługi i edycji dodanego APK.
 • Odznaczaj papierowe i hybrydowe APK jako potwierdzone bez konieczności wczytywania pliku.

Polisy

 • Wygodnie rejestruj anulację polisy, która nie weszła w życie lub rozwiązanie aktywnej polisy.
 • Zoptymalizowano importowanie polis z Excel.

Pojazdy

 • Na liście pojazdów wyróżniono kolorami pojazdy z polisą aktywną oraz pojazdy z polisą zakończoną lub rozwiązaną.

Prowizje

 • Zoptymalizowano proces wycofywania zestawienia prowizyjnego z TU.
 • Zoptymalizowano pobieranie pliku ZIP z fakturami wystawionymi w procesie samofakturowania.
 • Zoptymalizowano pobieranie danych raportu prowizyjnego zbiorczego do pliku Excel.

Raporty

 • Zoptymalizowano pobieranie danych raportów polis i rat do pliku Excel.