Korespondencja seryjna

Program umożliwia generowanie korespondencji seryjnej dla pośredników, polis i Klientów.

Korespondencję można generować na podstawie własnych szablonów. Szablony mogą zawierać sformatowane teksty, grafiki, tabele oraz informacje o danych („Znaczniki”), które będą zawarte w wygenerowanych dokumentach. To jakie dane mogą zostać użyte w szablonie zależy od kontekstu w jakim szablon będzie używany. Inny zakres danych mamy do dyspozycji gdy generujemy dokumenty w kontekście polisy, inny w kontekście Klienta a jeszcze inny gdy kontekstem jest pośrednik.

Comments:0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *