Wersja 24.1

Dostęp do danych pojazdów w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wdrożyliśmy wersję aplikacji z trzema ważnymi zmianami:

Dostęp do danych pojazdów w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Użytkownik dysponujący trzema informacjami o pojeździe wymaganymi przez portal HistoriaPojazdu.gov.pl (numer rejestracyjny, numer VIN, data pierwszej rejestracji) ma możliwość uzyskania danych pojazdu z CEP podczas dodawania lub zmieniania informacji o pojeździe w aplikacji iAgent24.

Notatki dotyczące klienta zastępują uwagi do klienta

Zmiana podyktowana jest koniecznością ochrony treści wprowadzonych w uwagach do klienta przed nieograniczonym dostępem w całej strukturze organizacji.

Uwagi były widoczne dla wszystkich użytkowników aplikacji, zarówno użytkowników centrali jak i agentów.

Notatki są informacjami, których widoczność rządzi się tymi samymi zasadami co np. widoczność polis. Zatem treść notatki wprowadzona np. przez użytkownika z widocznością Centrali nie jest widoczna dla użytkownika z widocznością agenta. Notatki wszystkich agentów są widoczne w Panelu klienta dla użytkowników z widocznością Centrali.

Przeprowadziliśmy konwersję uwag do notatek a uwagi zostały na stałe ukryte dla wszystkich użytkowników.

Dedykowane uprawnienia do pobierania wyników raportów

W kluczowych modułach i raportach w aplikacji rozdzieliliśmy uprawnienia dające dostęp do wyświetlania danych od uprawnień dających dostęp do pobierania danych do plików (CSV, Excel, PDF).

Listę nowych uprawnień oraz objętych nimi funkcji aplikacji można uzyskać w module:
Użytkownicy i ustawienia \ Raport uprawnień.