Wersja 24.2

APK 2.0: ankieta „Uniwersalna”, kilka przedmiotów ubezpieczenia i kilka polis ubezpieczeniowych w jednym APK.

Moduł APK 2.0

Przeprowadzaj analizę potrzeb klienta dotyczących wielu rodzajów ubezpieczenia za pomocą jednej ankiety „Uniwersalnej”. 
Elementami takiej ankiety jest kilka przedmiotów ubezpieczenia oraz kilka powiązanych z nią polis ubezpieczeniowych. 
Ankieta taka może być przeprowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub hybrydowej. 

Aby rozpocząć korzystanie z ankiety „Uniwersalnej” przygotuj ją w module Definicje \ APK \ Ankiety. W tym celu udostępniliśmy ulepszony edytor ankiet oraz nowe możliwości dostosowania układu pytań w ankiecie.

Nadal możesz korzystać z dotychczasowych ankiet dedykowanych rodzajom ubezpieczeń.

Inne zmiany w APK:

 • Możesz wycofać APK lub zastąpić skan potwierdzonego APK w ramach posiadanego uprawnienia do przeprowadzania APK.
 • Załączając do APK plik z dysku korzystaj z nowego rodzaju dokumentu „Klauzula informacyjna” oraz zdecyduj, czy ma pojawić się w Twoim repozytorium dokumentów APK w aplikacji.
 • Aby uniknąć pomyłek w łączeniu APK z polisami aplikacja sprawdzi ich format podczas wprowadzania numerów polis do APK .
  Uwaga: Konieczne jest wprowadzenie w tym celu formatu numerów polis w module Definicje \ TU.

Pozostałe zmiany w Wersji 24.2

 • Korzystaj z nowej roli pośrednika na polisie: „Leadujący”. 
 • W raporcie polis dodaliśmy nowe kolumny z rolą pośrednika „sprzedającego” oraz z kodem i nazwą pośrednika „leadującego”.
 • Zmieniaj kolejność wyświetlania listy produktów w Panelu polisy według kolejności dodawania produktów do polisy albo alfabetycznie według kodów produktów.
 • Korzystaj z 24-miesięcznego okresu w Raporcie prowizji netto oraz przełączaj widok raportu między rozbiciem miesięcznym w okresie albo łącznym za cały okres.
 • Filtruj Terminarz według okresu daty przydzielenia terminów.
 • Korzystaj z nowego uprawnienia „Zestawienia operacji pośrednika – wyświetlanie” aby umożliwić Twoim agentom dostęp do odczytu ich zestawień operacji.
 • Potwierdzenia KP / KW oraz Raporty finansowe i Miesięczne zestawienia raportów finansowych pobieraj do plików PDF.
 • Łącza w wynikach raportów otwierają się domyślnie w nowych zakładkach.
  Uwaga: Pamiętaj o zamykaniu niepotrzebnych zakładek 🙂