Wersja 22.5

Zabezpiecz swoje konto w iAgent24® weryfikacją dwuetapową !

Weryfikacja dwuetapowa w iAgent24®

Weryfikacja dwuetapowa, zwana również „2FA”, to bezpieczniejszy sposób potwierdzania tożsamości użytkownika podczas logowania do iAgent24®, ponieważ użytkownik musi zapewnić:

 • login i hasło – znane wyłącznie użytkownikowi,
 • kod weryfikacyjny wygenerowany na urządzeniu użytkownika – będącym w wyłącznym posiadaniu użytkownika (zwykle smartfon lub tablet).

Powyższa kombinacja – czegoś co wiem, z tym co mam – jest znacznie bezpieczniejsza niż używanie wyłącznie loginu i hasła.

Przykład: jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową i ktoś uzyska dostęp do Twojego hasła, nadal nie będzie mógł zalogować się, ponieważ sama znajomość hasła do tego nie wystarczy. Potrzebny jest również dostęp do Twojego urządzenia (smartfonu, tabletu itp.), aby uzyskać kod weryfikacyjny.

Pobierz instrukcję

Zobacz film

Pozostałe zmiany dotyczące zabezpieczeń:

 • Dodano uprawnienie „Panel agenta” sterujące dostępem do Panelu agenta.
 • Dodano uprawnienia dotyczące Terminarza: „Terminy – wyświetlanie”, „Terminy – dodawanie / zmienianie”.
 • Zwiększono minimalną długość hasła do 10 znaków.
 • Zrezygnowano z okresowego wymuszania zmiany hasła dla kont z aktywnym 2FA.
 • Zmieniono procedurę dodawania nowych kont w iAgent24®.

Nowy raport uprawnień w iAgent24®

 • Sprawdź jakie uprawnienie jest wymagane dla funkcji aplikacji.
 • Sprawdź do jakich funkcji aplikacji ma dostęp użytkownik.
 • Sprawdź czy prawidłowo wybrałeś uprawnienia dla grupy uprawnień.

Usprawnienia w APK

 • Podczas kopiowania APK aplikacja zapamiętuje, które APK zostało skopiowane i pozwala na łatwe przełączanie się między APK.
 • Podczas dodawania polisy można wybrać APK z iAgent24® w celu powiązania z polisą.

Wyszukiwarka rozliczonych polis w panelu agenta

Sprawdź, czy prowizja za daną polisę została rozliczona. Wystarczy wybrać jej numer z listy rozliczonych polis w Panelu agenta. Aplikacja wyświetli rozliczone prowizje dotyczące tej polisy.

Kilka zestawień prowizyjnych na jednej fakturze do TU

Po zaimportowaniu lub wprowadzeniu kilku zestawień prowizyjnych dotyczących tego samego okresu rozliczeniowego z towarzystwem ubezpieczeniowym można powiązać je z jedną fakturą wystawioną w iAgent24®.

Zmiana wyznaczania okresu obowiązywania „Splitów prowizyjnych”

Do tej pory okres obowiązywania przeliczników prowizyjnych dotyczących polisy („split prowizyjny”) był wyznaczany na podstawie Daty dla prowizji. Dla polis, głównie życiowych, dla których ta data jest datą wniosku lub zawarcia polisy utrudniało to przepięcie wypłacanej prowizji innemu agentowi w trakcie trwania polisy.

Obecnie okres jest wyznaczany na podstawie Daty rozliczenia, co umożliwia m.in obsługę przypadku biznesowego, w którym agent przejmuje portfel innego agenta od danego miesiąca rozliczeniowego.

Pozostałe zmiany

 • Po wyborze klienta z listy rozwijanej na formatkach dodawania lub zmieniania polis, wpłat, terminów itd. można wyświetlić lub zmienić jego dane.
 • Dodano nową kolumnę z opiekunem klienta do Raportu polis.
 • Dodano oddzielne kolumny z kwotą wpłaty dla każdej z form płatności do Zestawienia operacji pośrednika.
 • Redagowanie bazy wiedzy przeniesiono do modułu Administrowanie pośrednikami.