Wersja 22.4

APK. Ulepszona widoczność danych Klientów. Ograniczone dodawanie i zmienianie polis.

Opis wszystkich zmian

APK

Papierowa forma APK – Wprowadzenie do aplikacji odpowiedzi udzielonych przez Klienta umożliwia wygenerowanie dokumentu oświadczenia APK, który po wydrukowaniu i podpisaniu przez Klienta należy wczytać do systemu. Zeskanowany dokument jest widoczny w rekordzie APK oraz w Panelu polisy powiązanej z daną APK.

Hybrydowa forma APK – oświadczenie APK pozostaje w formie papierowej, ale umożliwia się wysłanie kompletu dokumentów na adres e-mail wskazany przez Klienta.

Elektroniczna forma APK – Zawierając z Klientem umowę na odległość (np. telefonicznie lub elektronicznie), użytkownik aplikacji rejestruje informacje udzielone przez Klienta, a następnie kieruje do niego wiadomość e-mail z łączem do strony internetowej zawierającej udzielone informacje, wymagane dokumenty oraz przycisk do potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Klient otwiera stronę z APK i akceptuje zgodność przeprowadzonego APK. Dokument PDF potwierdzający akceptację Klienta dostępny jest rekordzie APK.

Pobierz instrukcję użytkownika modułu APK.

Zobacz film instruktażowy jak przeprowadzić APK w formie elektronicznej.

Pobierz instrukcję do konfiguracji modułu APK.

Zobacz film instruktażowy jak skonfigurować moduł APK.

Ulepszona widoczność danych Klientów

Wersja wprowadza wyraźny podział danych Klienta ze względu na ich widoczność: informacje widoczne dla wszystkich użytkowników, informacje widoczne dla opiekuna Klienta oraz agentów, którzy sprzedali polisy danemu Klientowi, informacje widoczne tylko dla agenta, który je wprowadził.

Powyższe zasady wiążą się z koniecznością „odblokowania” dostępu do pełnych danych Klienta przez użytkowników z ograniczonym dostępem do jego danych.

Ograniczone dodawanie i zmienianie polis

Wybranym użytkownikom można teraz ograniczyć uprawnienia do dodawania „szkiców polis” i oznaczania polis do zmiany. Dzięki odpowiednim statusom polisy, takie zmiany w rejestrze polis mogą być raportowane do weryfikacji i autoryzowane przez uprawnione osoby.

Pozostałe zmiany

 • Podczas wysyłki korespondencji seryjnej do OFWCA priorytet ma zawsze status współpracy z agentem.
 • Umożliwiono oznaczanie definicji dokumentów do współpracy statusami: AKTYWNY / NIEAKTYWNY.
 • Dodano kolumnę Adres zarejestrowania działalności do listy pośredników.
 • Dodano kolumnę Agent do raportu polis do wznowienia.
 • Dodano kolumny adres, telefon, e-mail Klienta do raportu polis.
 • Dodano kolumnę Nazwisko i imię pośrednika do wybranych raportów.
 • Przebudowano ekran dodawania operacji do zestawienia operacji pośrednika.
 • Dodano kolumnę Kwota wpłaty do zestawienia operacji biura.
 • Dodano Obcy numer zestawienia na stronie do druku zestawienia operacji biura.
 • Umożliwiono dodawanie operacji biura ograniczonych do wybranego agenta.
 • Umożliwiono rejestrowanie daty opłacenia faktury z odroczonym terminem płatności.