Nowa wersja 1.2 programu

Powiadomienia SMS, E-MAIL i wiele innych zmian.

Nowości i najważniejsze zmiany w wersji 1.2.0 programu iAgent24®

1. Nowe moduły

 • Moduł CRM
  Powiadomienia SMS i E-MAIL.
  Wygodne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do wybranej grupy Klientów dzięki integracji z listami i raportami w programie.
  Treści wiadomości generowane są na podstawie szablonów a informacje zamieszczone w treści pobierane są automatycznie z danych wprowadzonych do programu.
 • Moduł Dokumenty rejestrowane
  Rejestrowanie dokumentów wpływających do agencji.
  Automatyczne numerowanie dokumentów i wiązanie z Klientem lub polisą jeśli są w systemie.
 • Moduł Płatności
  Rejestrowanie przyjmowanych wpłat gotówkowych i kartami płatniczymi.
  Automatyczne numerowanie wpłat i wiązanie z Klientem lub polisą jeśli są w systemie.
  Pobieranie numerów kwitariuszy z magazynu druków ścisłego zarachowania.
  Wydruk dokumentu KP.

2. Terminarz w nowej odsłonie

 • Właścicielami terminów są pośrednicy.
 • Masz możliwość tworzenia lub przekazywania termonów innym pośrednikom.
 • Widoczność terminów ograniczona jest przynależnością użytkownika do struktury organizacyjnej agencji.
 • Terminy mogą być opcjonalnie powiązane z Klientem lub polisą.
 • Intuicyjny widok kalendarza lub listy terminów. Szczegóły Klienta, polisy, pośrednika zawierają również dotyczące ich terminy.

3. Zmiany i ulepszenia w modułach:

Klienci

 • Zmodernizowany ekran Klienta. Jest on teraz bardziej zwarty i interaktywny, przedstawia wszystkie najważniejsze dane dotyczące Klienta.
 • Ograniczyliśmy przynależnością użytkownika do struktury organizacyjnej agencji dostęp do danych wrażliwych Klienta: polisy, kontakty, terminarz, załączniki, dokumenty rejestrowane.
 • Nowe kryteria znajdowania (urodziny Klienta) i integracja z modułem powiadomień.

Magazyn druków ścisłego zarachowania

 • Zwroty druków do towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Nowe interaktywne listy poprawiają czytelność danych i pozwalają na wygodne dostosowywanie widoku danych do własnych potrzeb.
 • Inwentaryzacja na zadany dzień druków do sprzedaży będących na stanie pośrednika.

Polisy

 • Powiązanie polis z informacjami o przyjętych wpłatach i dokumentach rejestrowanych.
 • Nowe kryterium znajdowania (rocznica polisy) i integracja z modułem powiadomień.

Raporty

 • Nowe kryteria raportów (rocznica polisy) i integracja z modułem powiadomień.

Rozliczenia

 • Nowe kryteria znajdowania.
 • Rozszerzone informacje o polisach.
 • Obsługa numerów kwitariuszy podczas wczytywania plików rozliczeniowych z Towarzystw Ubezpieczeniowych.