Ochrona danych

Z programem dla agencji ubezpieczeniowej iAgent24®

…jesteś spokojny o bezpieczeństwo Twoich cennych danych

1

Nadajesz uprawnienia użytkownikom

Zabezpieczasz dostęp do określonych danych i procesów przez nadawanie lub odbieranie uprawnień użytkownikom.

Ochrona_danych_2_3_desktop

Ochrona_danych_1_2_desktop

2

Twoi współpracownicy zobaczą tylko własne dane

Sam definiujesz strukturę organizacyjną, według której program iAgent24® będzie prezentował dane twoim współpracownikom.


Ochrona_danych_3_4_tablet

3

Zgłaszasz zbiór danych osobowych Twoich Klientów w GIODO

Program iAgent24® spełnia wymagania stawiane systemom informatycznym przetwarzającym dane osobowe.

4

Każda zmiana danych pozostawia swój ślad

Masz dostęp do pełnej historii zmian wszystkich danych w programie.

Ochrona danych

Updated on 2015-05-12T12:42:46+02:00, by iagent24.