Aktualności (page 3)

Nowa wersja 2019.2

Udostępniliśmy aktualizację systemu iAgent24® do wersji 2019.2.
Nasi klienci korzystający z iAgent24® w chmurze na bieżąco otrzymywali kolejne usprawnienia systemu bez konieczności oczekiwania na końcową wersję 2019.2.
Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi w chmurze!

Nowa wersja 2019.2 zawiera usprawnienia w następujących obszarach:

  Najważniejsze zmiany:

 • Wsparcie dla rozliczeń skanów polis, dokumentacji fotograficznej i wypowiedzeń umów,
 • Usprawnienia w obszarze Umów generalnych Klienta,
 • Zmiana widoczności polis: widoczność polis pośrednika nie zależy od zarejestrowanej współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • Nowe dymki z listami polis i listami załączników,
 • Wysyłanie maili za pomocą klienta poczty elektronicznej (Poczta Windows, Outlook, itp.),
 • Nowe uprawnienie do dodawania załączników do Klienta,
 • Nowe uprawnienie do dodawania załączników do polis i pojazdów.

Nowa wersja 2019.1

Udostępniliśmy aktualizację systemu iAgent24® do wersji 2019.1.
Nasi klienci korzystający z iAgent24® w chmurze na bieżąco otrzymywali kolejne usprawnienia systemu bez konieczności oczekiwania na końcową wersję 2019.1.
Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi w chmurze!

Nowa wersja 2019.1, zawiera i usprawnienia w następujących modułach:

 • Klienci,
 • Polisy,
 • Pojazdy,
 • Rozliczenia,
 • Raporty,
 • Prowizje,
 • Pośrednicy,
 • CRM,
 • CMS,
 • Definicje,
 • Użytkownicy.
1 2 3 4